4º INFORMÁTICA


Redes:
Como funciona Internet2º ESO

Vídeo materiais Ferrari

3º ESO

Links para traballar con calibres:
Como funcionan os calibres
Simulador de calibres
Outro simulador de calibres

TEMA 4: OS PLÁSTICOS
Os plásticos
Métodos de transformación dos plásticos
Inxección de plásticos
Conformación por baleiro: termoformado

Vídeo industrial en inglés moi completo
Soplado de plásticos
Conformación por baleiro: obxecto termoformado
Conformación por compresión
Peza conformada por compresión
Casco de protección por compresión
Calandrado: as bolsas de plástico
Identificación de plásticos para automóbiles
Os plásticos son moi valiosos


TEMA 5: AS MÁQUINAS

As máquinas simples 1
As máquinas simples 2
Transmisión de movementos


PROXECTOS MECANISMOS


Máquina hipnótica
Ponte levadiza
Ascensor


4º ESO

A electricidade e o magnetismo.
Conceptos claros en electricidade
Repaso de electricidade
Electricidade e magnetismo
O motor eléctrico
Motor e xerador eléctrico en inglés
Motor solar de levitación magnética
Entender a factura eléctrica
O motor eléctrico

Como funciona un reléVideos sobre o programa de deseño gráfico QCAD:

1º parte
2º parte
3º parte
4º parte
5º parte

A electrónica


**__Simulador dunha placa protoboard:__**

Os sistemas de control

Robot movendo tellas
Robot cortando e arrastrando tellas

Neumática e hidráulica:
Presentación do tema de neumática
Actividade Clic neumática
Exemplo de circuíto co programa Fluidsim
Brazo hidráulico
Prácticas de neumática

O robot LEGOAula EDAD:

Aula virtual con contidos e exercicios

1º BAC


TIC

O de copiar tense que acabar!
Buscador de fotos libres de dereitos
Curso de Gimp
Titorial de Calc
Exercicios de Calc
Gravar voz coa gravadora de Windows
Páxina de música libre para descargar
Curso de Audacity
Como facer un Podcast
Espazo Ivoox para aloxar podcast
Espazo Espazopodcast para aloxar podcast
Podcast en educación
Edición de vídeo con W. Movie Maker